Zonterapi lymf

Om ödem

Ödem är en volymökning av ett område i kroppen som orsakas av att lymfvätska samlas i vävnaden, t ex i vänster arm då den blir kraftigare än höger arm.

Primärt lymfödem är ärftligt, kan ha en tidig debut före 35 år eller en sen debut efter 35 år. En eller flera extremiteter kan påverkas men är vanligast i benen.

Sekundärt lymfödem orsakas av yttre faktorer som t ex kirurgiska ingrepp, strålbehandling, trauma eller brännskada.Lipödem är en kronisk sjukdom som kan ge kraftiga svullnader på stuss, lår och ben men slutar vid anklarna, även armarna kan påverkas men aldrig händerna. Lipödem är vanligast bland kvinnor och orsakar ofta mycket smärta i vävnader.

Minska svullnad med  zonterapi

Zonterapi har visat sig vara en bra behandlingsmetod för att minska svullnader. Med en väl utarbetad, väldokumenterad teknik där man arbetar specifikt med lymfsystemet kan man reducera lymfvätska i t ex en svullen arm. Genom att mäta armen före och efter varje behandling under ett antal gånger kan man tydligt se vad som händer-

Det har gjorts forskning på det i England som visar på goda resultat och ökar livskvalitén hos den drabbade.

Vill du delta i en studie?

Det finns mycket forskning om zonterapins positiva verkningar runt om i världen men här i Sverige ligger vi långt efter.

För att övertyga fler om den hälsobringande effekt zonterapi ger behöver vi göra egna studier.

Jag söker därför personer som besväras av ödem i en arm, fot, knä eller ett ben. Detta för att kunna mäta volymen på både höger och vänster sida före och efter behandlingen och sedan jämföra vad som hänt.

Studien omfattar sex tillfällen då man träffas en gång i veckan för behandling och uppföljning.

Är du en intresserad av att delta eller vill du veta mer?

Kontakta mig via mail: marianne@zonterapi-ki.se

eller telefon: 070 982 95 65