Zonterapi

Zonterapi

Zonterapi är en mjuk, behaglig men ändå

kraftfull behandlingsmetod som inte gör ont.


Fötterna består av ett mikrosystem av zoner där alla organ, ja hela kroppen finns

representerad.

Genom att trycka och massera på de olika

zonerna stimuleras energin i kroppen och en naturlig självläkningsprocess sätts igång.

Man kan säga att man i behandlingen letar efter ledtrådar till vad som orsakar problem. Det kan manifisteras dels genom förhårdnader, rodnad, områden med blå ton, vårtor eller andra synliga fenomen eller hur klientens upplevelser är som t ex pirrningar, värmekänsla, smärta eller ibland ändrad sinnesstämning.


Som zonterapeut ställer jag aldrig någon diagnos utan arbetar med att finna obalansen och hjälpa kroppen att hitta det rätta energiflödet.


Har man någon specifik åkomma man vill

behandla bokar man ofta tre besök ganska tätt för att se effekten av behandlingen.

Vill man därefter fortsätta kan man glesa ut besöken, det är en individuell bedömning.


Sjukdom, smärta och ohälsa beror ofta på

stagnationer och blockeringar, därför är

zonterapi ett utmärkt sätt att hjälpa kroppen att återskapa balans och inre harmoni.


Zonterapi ger aldrig biverkningar men den kan ge förstförsämringar. Det sker när kroppens utrensningssystem kommer igång och gamla åkommer kommer upp på ytan.

Det kan visa sig i form av illamående, förkylningssymtom, huvudvärk eller andra tecken som liknar de problem man haft innan men som inte fått läka ut.

En gammal behandlingsform

Zonterapi är en urgammal behandlings-metod. Det finns dokumenterat att den använts i Egypten och Kina ca 2400 år f.kr och någon form av zonterapi har sedan länge använts i andra delar av världen som Indien, Kenya och antikens Grekland.

Läkaren William Fitzgerald (f 1872 i USA) anses vara den moderna zonterapins grundare. Han kartlade reflexmeka-nismerna i kroppen och utvecklade efterhand reflexzonterapi.

Eunice Ingham (f 1889 USA) betraktas som zonterapins moder. Som sjuk-gymnast märkte hon att fötterna var den mest verksamma kroppsdelen för behandling, av nyfikenhet började hon utforska området vilket ledde till en zon-karta över fötterna som motsvarade hela kroppen.
Varför zonterapi?

~ zonterapi lugnar, lindrar och läker

~ ger avspänning och återhämtning

~ mjukar upp muskler och leder

~ stärker immunförsvaret

~ harmoniserar cirkulationen

~ ger ny energi


Vanligt är att man kommer för:

~ trötthet utan orsak

~ återkommande huvudvärk

~ kvinnorelaterade problem

~ smärta

~ eller helt enkelt för att få en stund för sig själv!

TCM - Traditionell Kinesisk Medicin


Jag arbetar enligt det tankesätt som använts i  Kina i tusentals år.

Det handlar om de Fem elementen, Yin & Yang, och Qi i en ständig strävan efter balans.


När man arbetar med Zonterapi kan man med fördel använda sig av meridianernas

akupunkturpunkter. De som är belägna på fötter och ben upp till knäområdet har många funktioner och kan masseras eller för kraftigare effekt kan nålar användas.

Denna metod kallas Avancerad Öst- Väst

ReflexologiZonterapi på Ayurvediskt vis


Den indiska läkekonsten kallas för Ayurveda och betyder "kunskap om livet". Man menar att kroppen påverkar själen och tvärtom, att tankeprocessen har fysiska effekter och att obalans eller störningar i kroppen förorsakar psykiska problem.

I ayurvedisk zonterapi använder jag olja och arbetar med snabba masserande rörelser för att stimulera och balansera livsenergin eller Prana som det heter i den indiska läkekonsten.

I foten finns de tre doshorna Vata, Pitta och Kapha representerade, målet är att i möjligaste mån skapa balans mellan dessa. Man arbetar också med Marma-punkterna, knutpunkter där det samlas energi.


De som behandlas med Ayurvedisk Zonterapi tycker att den är behaglig, både lugnande och uppiggande!


Zonterapi / Reflexologi

Zonterapi har använts i tusentals år