Zonterapi

Zonterapi

Zonterapi är en mjuk, behaglig men ändå

kraftfull behandlingsmetod som inte gör ont.


Fötterna består av ett mikrosystem av zoner där alla organ, ja hela kroppen finns

representerad.

Genom att trycka och massera på de olika

zonerna stimuleras energin i kroppen och en naturlig självläkningsprocess sätts igång.

Man kan säga att man i behandlingen letar efter ledtrådar till vad som orsakar problem. Det kan manifisteras dels genom förhårdnader, rodnad, områden med blå ton, vårtor eller andra synliga fenomen eller hur klientens upplevelser är som t ex pirrningar, värmekänsla, smärta eller ibland ändrad sinnesstämning.


Som zonterapeut ställer jag aldrig någon diagnos utan arbetar med att finna obalansen och hjälpa kroppen att hitta det rätta energiflödet.


Har man någon specifik åkomma man vill

behandla bokar man ofta tre besök ganska tätt för att se effekten av behandlingen.

Vill man därefter fortsätta kan man glesa ut besöken, det är en individuell bedömning.


Sjukdom, smärta och ohälsa beror ofta på

stagnationer och blockeringar, därför är

zonterapi ett utmärkt sätt att hjälpa kroppen att återskapa balans och inre harmoni.

Det låter kanske grymt men ohälsa är ett

resultat av egna tankar och handlingar och bara du själv är ansvarig över dem men som terapeut kan jag hjälpa till att stimulera den egna läkeförmågan och kanske ge tips till en förändrad livsstil.


Zonterapi ger aldrig biverkningar men den kan ge förstförsämringar. Det sker när kroppens utrensningssystem kommer igång och gamla åkommer kommer upp på ytan.

Det kan visa sig i form av illamående, förkylningssymtom, huvudvärk eller andra tecken som liknar de problem man haft innan men som inte fått läka ut.Reflexzoner


Zonterapi kallas också för reflexologi eftersom varje zon reflekterar till ett specifikt organ eller område i kroppen.


Ett tydligt exempel är när jag själv hade en begynnande värk i nacken och plötsligt en morgon fick se ett blåmärke på sidan av stortån, (nackens område) det gjorde inte ont på tån men däremot i nacken!


Ett annat exempel på att det verkligen förhåller sig så kan vara en person som av och till under en tid haft huvudvärk. När jag under behandlingen kommer till bihålornas zoner under tårna så kan en skärande smärta uppstå vid beröringen.

Efter en stund kan personen få en känsla av värme runt bihåleområdet i ansiktet, det kan också hända att näsan plötsligt börjar rinna.

Alltså har någonting hänt, kanske en

inflammation som legat och lurat i många år som genom en lätt massage på rätt område åter stimuleras för att läkas ut och med det försvinner också huvudvärken.

Hokus pokus? Inte alls, det är helt naturligt!

Varför zonterapi?

~ zonterapi lugnar, lindrar och läker

~ ger avspänning och återhämtning

~ mjukar upp muskler och leder

~ stärker immunförsvaret

~ harmoniserar cirkulationen

~ ger ny energi


Vanligt är att man kommer för:

~ trötthet utan orsak

~ återkommande huvudvärk

~ kvinnorelaterade problem

~ smärta

~ eller helt enkelt för att få en stund för sig själv!

TCM - Traditionell Kinesisk Medicin


Jag arbetar enligt det tankesätt som använts i  Kina i tusentals år.

Det handlar om de Fem elementen, Yin & Yang, och Qi i en ständig strävan efter balans.


När man arbetar med Zonterapi kan man med fördel använda sig av meridianernas

akupunkturpunkter. De som är belägna på fötter och ben upp till knäområdet har många funktioner och kan masseras eller för kraftigare effekt kan nålar användas.

Denna metod kallas Avancerad Öst- Väst

ReflexologiZonterapi på Ayurvediskt vis


Den indiska läkekonsten kallas för Ayurveda och betyder "kunskap om livet". Man menar att kroppen påverkar själen och tvärtom, att tankeprocessen har fysiska effekter och att obalans eller störningar i kroppen förorsakar psykiska problem.

I ayurvedisk zonterapi använder jag olja och arbetar med snabba masserande rörelser för att stimulera och balansera livsenergin eller Prana som det heter i den indiska läkekonsten.

I foten finns de tre doshorna Vata, Pitta och Kapha representerade, målet är att i möjligaste mån skapa balans mellan dessa. Man arbetar också med Marma-punkterna, knutpunkter där det samlas energi.


De som behandlas med Ayurvedisk Zonterapi tycker att den är behaglig, både lugnande och uppiggande!

En gammal behandlingsform

Zonterapi är en urgammal behandlings-metod. Det finns dokumenterat att den använts i Egypten och Kina ca 2400 år f.kr och någon form av zonterapi har sedan länge använts i andra delar av världen som Indien, Kenya och antikens Grekland.

Läkaren William Fitzgerald (f 1872 i USA) anses vara den moderna zonterapins grundare. Han kartlade reflexmeka-nismerna i kroppen och utvecklade efterhand reflexzonterapi.

Eunice Ingham (f 1889 USA) betraktas som zonterapins moder. Som sjuk-gymnast märkte hon att fötterna var den mest verksamma kroppsdelen för behandling, av nyfikenhet började hon utforska området vilket ledde till en zon-karta över fötterna som motsvarade hela kroppen.

Zonterapi / Reflexologi

Tydligt tecken på obalans i nackens område

Zonterapi har använts i tusentals år